Bioloo är en del av företaget Qualita AB

Bioloo Historia

Mauritz Bolin konstruerade det patenterade toalettsystemet BioLoo. Qualita Miljöprodukter övertog systemet 2010 efter hans bortgång i en olyckshändelse 2009. Hans hustru Birgit och dottern Kerstin har tecknat historien nedan.

Mauritz Bolin växte upp i Utnäs, en liten by utanför Nyland som ligger i Ångermanland. Efter avslutade studier på verkstadsskolan i Sundsvall värvades han till Volvo Flygmotor. Han packade sitt egenhändigt byggda gengasaggregat och flyttade till Trollhättan. Efter ett par år där så beslutade han läsa vidare och ta en ingenjörsexamen på STI (Stockholms tekniska institut). 1949 på avslutningsfesten träffade han Birgit som blev hans livskamrat och partner.
Nöden är uppfinningarnas moder och när de två stötte på något problem så hittade man snart på en lösning. 1962 startade de Ingenjörsfirma Mauritz Bolin AB där uppfinningarna tillverkades och såldes, vissa patenterades. Exempel på produkter som såg dagen ljus var cigarettkontakter, kabelgenomföring, isolerbult, en strömsnål cirkulationspump och värmepannor för båtar o husvagnar.

Glasfiberarmerad plast kunde användas till mycket, husvagnar, arbetsbodar, Televerks materielskåp och båtar mm. I Mauritz hemtrakter i Nyland saknades arbetstillfällen. Folkets hus i Lo, Nyland var sedan länge nerlagt och förhandlingen med kommunen att förlägga industriell verksamhet där gick i lås. Ett separat bolag startades, Bolin Båt AB som så småningom växte ur Folkets hus och vi byggdes en ny stor fabrik inne i Nyland som sysselsatte ett 60 tal personer under 80-talet.
Under den här tiden saknades ett vettigt toalettalternativ i de personalvagnar som tillverkades varför en egen toalettstol, utan krav på vatten- och el-anslutning och med möjlighet till slamsugning togs fram. ….i den lilla byn Lo. Loo betyder också dass på engelska, så valet av namn på den nya toaletten var ganska självklart, Toa Loo. Toaletten har sedan 1976 monterats in i hundratals personalvagnar och bodar.

Efter ett antal år, omkring 1990, föddes tanken på att denna toalett skulle kunna användas i fritidshus och en modell för kompostering togs fram, under namnet BioLoo.

Många BioLoo toaletter har under åren som gått levererats till nöjda privatpersoner både i Sverige och Norge, fast de c:a 200 ”pumpe-dassen” som sålts i Norge har gått under namnet BioDo.

Då vi anser att produkten är bra och ligger rätt i tiden med klimatförändringar och vattenbrist har Qualita AB 2015 övertagit över produkten och utfört modernisering av utformning och tillverkning.