• Tyst, luktfri och hygienisk
  • Ingen el- eller vatteninstallation
  • Ansluts tillsluten tank eller kompost
  • Nöjda användare
  • Beprövad teknik sedan 1980

Glasfiber

Mellanlagringstoaletten BioLoo spolar 5 matskedar vatten per spolning som fyller vattenlåset och kräver ingen transport av latrinsäckar e dyl. Mellanlagret skapar ett pumpbart slam och kan kopplas antingen till kompost, septitank eller ner i kommunala avloppet. BioLoo minskar behovet av tömning av septitankar jämfört med andra snålspolande toaletter: 2 kbm tank räcker ett år för 4 personer. Ingen vatten- eller elanslutning behövs. Toalettens snillrika konstruktion förhindrar lukt. Installationen är enkel.

Mellanlagringstoaletten BioLoo kan också användas som extratoalett i villor för att få toalettsystem som fungerar även vid elavbrott. Spolmagasinet fylls på med vattenkanna några gånger per år. Mellanlagret töms enkelt med handpump till normala avloppstammen.

Rotationsgjuten polyeten

För ännu bättre miljöprestanda finns BioLoo i återvinningsbar rotationsgjuten polyeten. I övrigt samma egenskaper som ovan.