Kräver BioLoo el?
Nej, BioLoo behöver ingen el.
Kan jag installera toaletten inomhus?
Ja, den är avsedd för inomhusbruk och är luktfri.
Behöver BioLoo rinnande vatten?
Nej, BioLoo kräver inte rinnande vatteninstallation. Den lilla vattenmängd som behövs för spolningen kan man fylla på med vattenkanna eller dylikt.
Luktar BioLoo?
Med bioLoo’s unika vattenlås kan man placera toaletten inomhus utan att det luktar.
Hur mycket vatten går det åt för varje spolning?
BioLoo spolar ca 0,075 liter (5 matskedar) vatten per spolning. Jämför detta med extremt snålspolande vattentoaletter som spolar 0,6-0,8 liter. Kombineras BioLoo med en septitank behöver tanken inte tömmas alls lika ofta som med vattentoaletter.
Är det mycket reklamationer?
Nej, BioLoo har funnits sedan mitten av 70-talet och dessa kunder är fortfarande nöjda användare.
Måste BioLoo stå i uppvärmt utrymme?
BioLoo kan stå i oupvärmt utrymme men för aktiv användning fungerar spolningen bara vid plusgrader.
Vad är driftskostnaden för en BioLoo?
BioLoo Drar ingen el och kräver heller inga påsar eller dylikt. Om den kopplas till kompost går det åt någon säck torvströ per år. Kopplas den istället till tank kostar varje tömning. Kostnaden för en tömingen varierar från kommun till kommun, kontrollera därför priset i din kommun.
Hur gör jag när jag reser bort?
Latrinkomposter luktar inte så länge man inte rör i dem. Vattenlåset behövs bara när du använder toaletten. Om det torkar ut när du inte är där gör inget för då har du inte rört i avfallet och det luktar inte.
Hur mycket ström drar BioLoo?
BioLoo drar 0 kWh/år
Vilken kemvätska ska jag använda till min BioLoo?
Inga kemikalier utöver såpa ska användas i BioLoo. Ett par matskedar såpa tillstätts i spolvattencisternen.
Hur ofta måste man pumpa ur BioLoo?
Mellanlagringstanken är full när spjället tar i vätskenivån i tanken. Då pumpar man antingen till kompost, septitank eller ner i avloppsstam. För ett fyra personers hushåll pumpar man ur ca en gång per vecka.
Hur jobbigt är det att pumpa ur BioLoo?
Att pumpa ur BioLoo är inte jobbigt alls, det kräver 10 till 15 drag. Varje drag är 15 cm långt och kräver ingen armstyrka.
Hur fungerar BioLoo?
BioLoo fungerar genom att man tömmer avfallet ner i mellanlagringstanken och sedan fyller vattenlåset med 5 msk vatten. För att inte behöva göra ren skålen utöver detta har man lite såpa i spolvattnet och vid ‘nummer två’ lägg lite toapapper i kors över spjället. Latrinkompost luktar inte om man inte rör i den, dvs det luktar inte alls utom när man just använt toan och då hindrar vattenlåset lukten att tränga upp. Mellanlagringstanken töms någon gång per vecka mha evakueringspumpen. Urin fekalier och toapapper har då bildat ett slam i mellanlagringstanken som pumpas till kompost eller tank. BioLoo är alltså helt luktfri. 
Fungerar BioLoo för permanentboende?
BioLoo fungerar utmärkt i permanentboende. Vi rekommenderar latrinkomposter av typen Mullbanken. Man har absolut flera komposter som man växlar mellan. Innan man börjar fyller man komposten med ogödslad torvströ eller annat sugande material. Latrinkomposter luktar inte så länge man inte rör runt i dem. De ska inte vändas innan de grävs ur för användning och då luktar de inte längre ens när man gräver i dem. De kan med fördel placeras i sol och blåst, alltså lite tvärt om mot vanliga komposter. 
Skadedjur går inte heller in i latrinkomposter. Det enda man ska vara försiktig med är att gräva sönder plastduken i botten av komposten. Lägg en masonitskiva i kompostens botten så undviks det problemet.