BioLoo fungerar lika bra antingen elen fungerar eller inte. BioLoo kräver varken el- eller vatteninstallation. Vattentanken för spolvattnet fylls på manuellt med vattenkanna eller slang ca 4 gånger per år vid permanent användning. Det behöver inte vara dricksvattenkvalitet men ska vara fritt från skräp och synliga partiklar. Saltvatten ska inte användas. Förutsättningen är att ni har installerat manuell evakueringspump. Om ni installerat elektrisk evakueringspump kan BioLoo användas ca 1 vecka från förra tömningen vid elavbrott.

Den manuella evakueringspumpen är lättanvänd. Ca 10 tag med spaken tömmer mellanlagringstanken. Spaken bör läggas undan mellan användningarna så att inte små barn tömmer tanken för ofta. Det ska vara några cm slam kvar i mellanlagringstanken efter tömning för att fungera optimalt.

Eftersom bara 5 msk vatten tillsätts per spolning räcker 2 kbm septitank ett år för en normalfamilj. Har ni dessutom installerat två latrinkomposter klarar systemet ett år till innan någon särskild åtgärd behövs. Observera att latrinkomposter inte ska vändas innan de grävs ur för användning. Däremot ska de ligga orörda för efterkompostering i ett år innan innehållet används.