BioLoo är ett luktfritt, bekvämt och vattenbesparande toalettsystem. 5 (fem) matskedar vatten fyller vattenlåset. Uppfyller kommunens alla krav. Kan installeras nära strand eller på berghällar. Lätt att hålla ren. Fungerar lika bra för permanent- som fritidsboende.

BioLoo har en egen teknik som bygger på mellanlagring av avfallet som du sedan pumpar antingen till septitank eller latrinkompost någon gång per vecka. BioLoo behöver varken el- eller vatteninstallation. Den klarar sig alltså lika bra vid elavbrott som annars. BioLoo är enkel att installera. Den ställs direkt på golvet och kräver ofta inga genomföringar för ventilation, endast rör för tömning. Har man stora undertryck i huset bör ventilation installeras.

Eftersom endast 5 msk vatten tillsätts räcker 2 kbm septitank för en permanentboende normalfamilj i ett år. Mellanlagringstoaletten BioLoo spolar alltså 10 gånger mindre än andra extremt snålspolande toaletter.

BioLoo är lätt att hålla ren. Dels tillsätter du några matskedar såpa i spolvattencisternen. Vid ‘nr2’ lägg toapapper (gärna oblekt) i kors över spjället. Det gör att det inte blir kladd kvar i skålen när du tömmer ner avfallet i mellanlagringstanken. Därefter fyller du vattenlåset mha spolpumpen som doserar rätt mängd vatten. För att hålla rent på utsidan kan du lyfta av överdelen och därmed komma åt att göra rent mellan delarna. Spjället sitter kvar på underdelen så att mellanlagringstanken förblir stängd.

Om du vill ta tillvara toalettavfallet för att göra biogödning är det lättast att pumpa till en latrinkompost som du först fyllt med ogödslad torvströ. Komposten behöver inte vändas, men ska efterkompostera i ett år innan innehållet används. Därför behöver du minst två komposter för fritidsboende att växla mellan. Vi rekommenderar latrinkomposter som Mullbankens (Mullbanken.se) som är ventilerade. Latrinkomposter är också luktfria så länge man inte rör i dem. De kan med fördel placeras på soligt och blåsigt ställe.