Qualita AB säljer inte komposter, men vi rekommenderar Mullbankens latrinkomposter som finns i tvåpack, se www.mullbanken.se , för användning ihop med BioLoo. De går även att få obehandlade för er som vill olja in själva.

BioLoo toaletten kan kopplas till kompost som också är helt luktfri. Latrinkomposter luktar inte så länge man inte rör runt i den. På bilden ses komposten placerad 3 m från en uteplats mitt i solen. Med kompost slipper man kostnader för tömning och förtreten att tanken blir full. Komposten fylls först med rikligt med torvströ som suger upp toalettslammet. Driftskostnaden begränsas till någon säck torvströ per år för fritidshus.

Tillstånd krävs från kommunens miljökontor för att ha egen latrinkompost.

Andra typer av komposter både för inom- och utomhusbruk som kan kombineras med BioLoo finns. Tänk på att inte välja en för tät kompost. Latrinkomposter ska vara täta i botten och ha skydd mot regn så att de inte svämmar över, men däremellan ska de ventilera ordentligt.