BioLoo är ett luktfritt, bekvämt och vattensparande toalettsystem. BioLoo är toalettsystemet som har en helt egen teknik som bygger på mellanlagring av toalettavfallet. Därefter kan det pumpas till allmänt avlopp, septitank eller latrinkompost. BioLoo fungerar lika bra med el som vid elavbrott förutsatt att manuell evakueringspump installerats.

Du kan koppla flera toaletter mot samma septitank. BioLoo klarar också tillfälliga belastningsökningar när du får besök utan problem och väntetider.

BioLoo släpper varken ut lakvatten eller växthusgaser och uppfyller kommunens alla krav. Kan installeras nära vatten och på berghällar.

BioLoo kan installeras i källare som extra toalett när man inte vill bila upp gjutna golv för att dra självfallsledningar. Den manuella evakuerings-pumpen suger uppåt och kan sedan via rör på vägg leda avfallet ner i avloppsstammen.