BioLoo ger biogödsel för odling när den kopplas mot latrinkompost. Börja med att lägga en masonitskiva i botten på plastsäcken i Mullbankens latrinkompost för att hindra att gräva sönder säcken när komposten ska tömmas. Fyll sedan komposten med ogödslad torvströ som bildar en grop i mitten. Installera röret från BioLoo genom översta brädan. Använd ett år, växla sedan till nästa kompost och lämna den första för efterkompostering i ett år. Gräv ur och använd innehållet i första komposten och börja om från början.

Om ni väljer andra kompostalternativ är det viktigt att välja någon som inte är för tät. Den ska har regnskydd uppifrån och ha tät botten för att inte släppa ut lakvatten. Däremellan ska den vara ventilerande för att fungera optimalt. Den kan med fördel placeras på ett blåsigt ställe i full sol.

Biogödseln som fås från BioLoo via latrinkompost är stark och bör blandas ut med annat material innan det blandas ner i odlingsbäddar.