Komposter

BioLoo toaletten kan kopplas till kompost som också är helt luktfri. Latrinkomposter luktar inte så länge man inte rör runt i den. På bilden ses komposten placerad 3 m från en uteplats mitt i solen. Med kompost slipper man kostnader för tömning och förtreten att tanken blir full. Komposten fylls först med rikligt med torvmull som suger upp toalettslammet. Driftskostnaden begränsas till ett par säckar torvmull per år för fritidshus.

Tillstånd krävs från kommunens miljökontor för att ha egen latrinkompost.

Andra typer av komposter både för inom- och utomhusbruk som kan kombineras med BioLoo finns.