Frågor & svar

Kräver BioLoo el?
Nej, BioLoo behöver ingen el.
Kan jag installera toaletten inomhus?
Ja, den är avsedd för inomhusbruk och är luktfri.
Behöver BioLoo rinnande vatten?
Nej, BioLoo kräver inte rinnande vatteninstallation. Den lilla vattenmängd som behövs för spolningen kan man fylla på med vattenkanna eller dylikt.
Luktar BioLoo?
Med bioLoo’s unika vattenlås kan man placera toaletten inomhus utan att det luktar.
Hur mycket vatten går det åt för varje spolning?
BioLoo spolar ca 0,075 liter (5 matskedar) vatten per spolning. Jämför detta med extremt snålspolande vattentoaletter som spolar 0,6-0,8 liter. Kombineras BioLoo med en septitank behöver tanken inte tömmas alls lika ofta som med vattentoaletter.
Är det mycket reklamationer?
Nej, BioLoo har funnits sedan mitten av 70-talet och dessa kunder är fortfarande nöjda användare.
Måste BioLoo stå i uppvärmt utrymme?
BioLoo kan stå i oupvärmt utrymme men för aktiv användning fungerar spolningen bara vid plusgrader.
Vad är driftskostnaden för en BioLoo?
BioLoo Drar ingen el och kräver heller inga påsar eller dylikt. Om den kopplas till kompost går det åt några säckar torrmull per år. Kopplas den istället till tank kostar varje tömning. Kostnaden för en tömingen varierar från kommun till kommun, kontrollera därför priset i din kommun.
Hur gör jag när jag reser bort?
Häll lite matolja i vattenlåset som hindrar vattnet från att avdunsta.
Hur mycket ström drar BioLoo?
BioLoo drar 0 kWh/år
Vilken kemvätska ska jag använda till min BioLoo?
Inga kemikalier utöver såpa ska användas i BioLoo. Ett par matskedar såpa tillstätts i spolvattnet.
Hur ofta måste man pumpa ur BioLoo?
För ett fyra personers hushåll pumpar man ur ca en gång per vecka.
Hur jobbigt är det att pumpa ur BioLoo?
Att pumpa ur BioLoo är inte jobbigt alls, det kräver 10 till 15 drag. Varje drag är 15 cm långt och kräver ingen armstyrka.